Vyhodnocení literární soutěže za měsíc listopad

Listopadové téma soutěže bylo předvánoční: Dopis Ježíškovi

A zadání: Nejde o lidské dopisy. Mít přání mohou i naši domácí mazlíčci nebo obyčejné věci, které nás obklopují, a které každodenně používáme. Možná se některá z nich chce Ježíškovi s něčím svěřit, vyzpovídat se... Zkuste se vžít do svého psa, kočky, morčete, do své školní tašky, oblíbeného hrnečku... A napište za ně dopis Ježíškovi. 

Přečtěte si více

Vyhodnocení literární soutěže za měsíc říjen

I v měsíci říjnu proběhla v naší škole literární soutěž žáků literárně dramatického oboru. Téma bylo následující: Kdybych byl/a prezidentem (první projev po zvolení)

A zadání znělo:  Představte si, že jste právě zvolený prezident a musíte nyní pronést řeč ke svým voličům Je jen na vás, zda se vžijete do reálné situace v naší zemi, nebo zda zapojíte fantazii a vytvoříte smyšlený svět. Nezapomínejte na nadhled, humor, provokujte čtenáře k zamyšlení...

Přečtěte si více

Síla myšlenek - cena života

Už jsme vás informovali o úspěchu našich žákyň Anny Fifkové a Anežky Polehlové, které byly oceněny za svoje literární práce v soutěži Studentská Thálie. Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se v Brožíkově sálu Staroměstské radnice v Praze konal navazující pořad, kterého se obě děvčata nejen zúčastnila, ale na kterém také vystoupila.

Přečtěte si více

Překrásná byla i zámecká zahrada

Jen jednou za rok pořádá Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí v kouzelném prostředí koncertního sálu v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí slavnostní koncert. Ten letošní se konal v úterý 21. 5. 2019 a jako obvykle na něm vystoupili nejlepší sólisté a komorní seskupení. Kritériem výběru bylo jako vždy umístění na předních místech v soutěžích.

Přečtěte si více