Síla myšlenek - cena života

Už jsme vás informovali o úspěchu našich žákyň Anny Fifkové a Anežky Polehlové, které byly oceněny za svoje literární práce v soutěži Studentská Thálie. Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se v Brožíkově sálu Staroměstské radnice v Praze konal navazující pořad, kterého se obě děvčata nejen zúčastnila, ale na kterém také vystoupila.

Přečtěte si více

Překrásná byla i zámecká zahrada

Jen jednou za rok pořádá Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí v kouzelném prostředí koncertního sálu v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí slavnostní koncert. Ten letošní se konal v úterý 21. 5. 2019 a jako obvykle na něm vystoupili nejlepší sólisté a komorní seskupení. Kritériem výběru bylo jako vždy umístění na předních místech v soutěžích.

Přečtěte si více