Hudební obor

Studium hudebního oboru je určeno dětem od pěti let a je zahájeno nástupem do přípravného ročníku, ve kterém  mají žáci 2 hodiny výuky týdně  –  hodinu hry na nástroj, ev. sólového zpěvu a hodinu přípravné hudební nauky, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti.

Literárně dramatický obor

Studium literárně dramatického oboru umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky apod.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje sociability žáků tj. rozvoje schopnosti vnímat druhé a vnímat motivace jejich jednání. 

Taneční obor

Studium tanečního oboru je určeno dětem od pěti let.
Děti začínají přípravnou taneční výchovou, kde se postupně seznamují se základními tanečními prvky a kroky. Začínají se učit správně vnímat rytmus a uvědomovat si spojení tance s hudbou.